15178954_1608354462807037_4997692054036059507_n

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุม โรงแรมลำพูนวิล จังหวัดลำพูน

15181249_1608354469473703_6146507661464605402_n15170877_1608354592807024_6441992427594225680_n 4

 

 

 

 

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธารการประชุม โดยมีสาระการประชุมฯ ได้แก่ สรุปผลการดำเนินงานฯ ปี ๒๕๕๙ การพิจารณากำหนด ๖๐ วัน ควบคุมการเผา และมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ผอ.สสภ.๑ ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดวันห้ามเผา
ปี ๒๕๖๐ และเกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศสำหรับประเทศไทยที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งจะเริ่มใช้ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ นี้

Leave a Reply