5

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย สืบสานพระราชปณิธาน

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย สืบสานพระราชปณิธาน การจัดการร่วม คน ดิน น้ำป่า ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายสกาล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิด  กิจกรรมจัดในระหว่าง ๒๙-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๙ ณ โครงการจริงใจมาร์เก็ต เชียงใหม่

247103

 

 

 

 

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
-ประกวดภาพวาด “ในหลวงในดวงใจ” ตอบปัญหา
-ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
-เสวนาในประเด็น Thailand 4.0 ประเทศไทยจะอยู่อย่างไรในภาวะการเปลี่ยนแปลง ในมุมมองนักสื่อสาร นักการเกษตร และนักการตลาด
-นิทรรศการ กิจกรรมจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ
-การประกวด Zero waste school

1114138199

1716

 

 

1กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย จัดขึ้นโดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ประกอบด้วย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ , ภาคืเครือข่ายต้านโลกร้อน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, ภาคีเครือข่ายภาครัฐ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคธุรกิจ

1912242015

20161129-1_140520161129-2_342120161129-2_462420161129-2_461420161129-2_4231

Leave a Reply