1480998168532

๕ ธันวาคม๒๕๕๙ สสภ.๑ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๕ ธันวาคม๒๕๕๙ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ โดยเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม นางสาวฐิติรัชช์ เพ็ญตระกูลชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และนางสาวภิรมณ์ญา มะทุเรียน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

148099817556614809981740371480998172295

 

 

 

 

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธี ณ หอคำหลวง อุทยานสวนหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

Leave a Reply