1480994974040

๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่๑ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

1480994982105148099499765814809950259941480995036020

 

 

 

 

5-%e0%b8%98-%e0%b8%84-2559_1485-%e0%b8%98-%e0%b8%84-2559_29615-%e0%b8%98-%e0%b8%84-2559_6195สสภ.๑

โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี

ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

Leave a Reply